Yüzde Hesaplama

Örnek Yüzde Hesaplama ve Formüller; Ticari hayatta bazı sayısal değerlerde 100 sayısı esas alınarak karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma sonucunda istenen değerlerin yüzdesi hesaplanır. Günlük yaşamımızda sıklıkla kullandığımız bir hesaplama çeşitidir.

Yüzde hesaplamak ilk okulda çarpım tablosunu ve 4 işlemi öğrendikten sonra herkezin öğrendiği ilk matematik işlemlerinden birisidir. Herkez yüzde hesaplamasını örneğin 80 liraya %10 ilave edileceği zaman önce 80’ni ilave edilecek yüzde ile çarpardık 80×10=800. Sonra çıkan sayıyı 100 rakamına bölerdik, 800/100=8 çıkardı. Buda 80’in yüzde 10’u 8 ettiğini gösterirdi. Sonra %10 ilave edilmiş miktarı görmek içinde bu %10 miktarını ana miktarla toplardık 8+80=88. Sonuç bu şekilde 3 aşamalı hesaplama yöntemi ile bulunmuş olurdu.

Yüzde Nedir?

Yüzde, bir bütünü yüz eş parçaya ayırıp o eş parçaların kaçını aldığımızı ifade eden bir kavramdır. Mesela bir bütünün yüzde 25’i demek o bütünün 100 eş parçasından 25’ini ifade eder.

Yüzde Nasıl Hesaplanır?

Yüzde hesaplama sıkca kullanılan bir matematik terimidir. Yüzde hesaplamalarınızı dahil veya hariç hesaplamalarınızı hesaplama aracımızdan yapabilirsiniz.

Yüzde hesaplama formulü örnek:

Şimdi de bir iki yüzde bulma hesabı yani yüzdesi kaç eder ile ilgili örnek verelim

1-) 400 sayısının %20’si kaçtır?

20/100 x 400 = 80

2-) 70 sayısının %50’si kaçtır?

50/100 x 70 = 35

Örnek yüzde hesaplama :

Formül: A Saysının % B’si = A x B / 100 Paratik yüzde hesaplama için ilk önce sayının % 10’u veya % 1’i bulunur. Sayının %10’nunu bulmak için sayıdan bir sıfır veya sıfır yoksa bir virgül atmak gerekirmektedir. Sayının %1’ini bulmak için sayıdan iki sıfır veya sıfır yoksa iki virgül atmak gerekir. Daha sonra istenen yüzdelik sayı dilimine ulaşılabilir.  Örneğin sayının %20’si istenirse, %10’un iki katıdır, %40’ı istenirse %10’un 4 katıdır.
Farklı bir yüzde hesaplama örneği : 700 sayısının %10’u = 70 dir. %1’i ise = 7 dir.

%20’si = 70 x 2 = 140 olur.

%40’ı = 70 x 4 = 280 olur.

%5’i = 70 sayısının yarısıdır = 70/2 = 35 olur.

%3’ü = 7 x 3 = 21 olur.

Hesap makinesiyle yüzde hesaplama

Bir mağazada %23 oranında indirim yapıldığını düşünelim alacağımız ürünün fiyatı 148 TL bu üründen % 23 lük indirim oranının düşülmediği var sayarsak nasıl hesaplarız oldukça basit bir soru oldu bu örnekle açıklayalım.

%23 indirim oranı – 148 TL fiyat

23/100*148= 34,04

Toplam indirim oranı 34,04 TL

Ürünün indirimli fiyatı 113,96 TL

Excel de yüzde hesaplama

Microsoft Office Exel’i kullanarak bir çok hesap formülünü pratikleştire bilirsiniz. Hesap tablosu olarak da adı geçen exelde yüzde hesaplama nasıl yapılır bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Örnek 1 : A2 hücresinin  %10 değerini almak istiyorsak.  =A2%*10  ile A1 hücresinin %10 değerini bulabiliriz.

Örnek 2 : İkinci yöntemimiz ise iki sayının oranını almak istiyorsak: A2 ve B2 in oranlarını yüzde olarak alacaksak.  =A2/B2  diyoruz daha sonra % işaretine tıklıyoruz.  Bu yöntemle yüzde değerini bulmuş oluyoruz.

Yüzde hesaplama iki bölüme ayrılmaktadır.

KDV Dahil Yüzde Hesaplama

KDV Dahil Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeline KDV tutarının eklenmiş halidir.

KDV Hariç Yüzde Hesaplama

KDV Hariç Fiyat Tutarı : Mal ve Hizmet Bedeline KDV (katma değer verisi) tutarının eklenmemiş halidir.

KDV Dahil Fiyat Tutarı : Mal ve Hizmet Bedeli x ( 1+KDV Oranı )

KDV dahil fiyattan KDV hariç fiyatın bulunması :  KDV Dahil Fiyat / (1+KDV Oranı )


80 x 10 =800

800 / 100 = 8

8 + 80 = 88

Bunun aynısını yüzde eksiltmek için yapmak gerektiğinde de 3 işleme gerek kalıyordu. Sadece son kısmında toplama yerine çıkartma yapıyorduk. Yani 80’den %10 eksiltmek için aşağıdaki işlemi yapıyorduk.

80 x 10 = 800

800 / 100 = 8

8 – 80 = 72

Bu yöntemimiz ile hem hesap makinesinde hemde kağıt üzerinde tek çarpma işlemi ile ister % ilave edebiliyoruz, ister % eksiltebiliyoruz.

İşlemimiz aynen aşağıdaki gibi. Örneğin 80 TL’ye %40 zam yaptığımızı düşünelim. Yapmamız gereken işlem 80 TL’yi 1.40 ile çarpmak. Burada 1 rakamı var olan parayı temsil ediyor. Noktadan sonraki 40 rakamı ise ilave edilecek %40 rakamını temsil ediyor.

Yüzde ekleme formülü

80 x 1.40 = 112 yapıyor.

İster hesap makinesinde, isterseniz kağıt üzerinde deneyin göreceksiniz.


Eğer 80 TL’ye %40 indirip yaptığımızı düşünürsek, bu kez yapmamız gereken işlem yine çarpmak. Ama bu kez 1.40 ile değil 0.60 ile çarpmak. Daha önce dediğimiz gibi 1 rakamı var olan sayıyı temsil edip onu koruyordu, noktadan sonraki rakam ise ilave edilecek yüzdeyi temsil ediyordu. Şimdi ise var olan sayıyı koruyup üzerine ilave etmeyeceğimiz için 1 rakamı yerine etkisiz sayı olan 0 rakamını yazıyoruz, noktadan sonraki 60 ise 100 rakamından çıkartılan 40 rakamından sonra kalacak rakamı verecek. Çoğu insanın kafasını bu nokta karıştırıyor ama dikkatli düşününce mantığı kolayca anlayacaksınız. Bu çarpmadan sonra işlemimiz aynen aşağıdaki gibi olacak.

Yüzde çıkartma formülü

Bu formülü birçoğumuz biliyormudur bilmiyorum ama bilmeyenler için çok hızlı ve basit bir hesaplama yöntemidir, tavsiye ederim. Tabi bu yüzde hesaplama yöntemi eklenmiş bir yüzdeyi eksiltmek için değil, sadece bir rakam da %XX indirim yapmak için gerekli formüldür.

80 x 0.60 = 48 yapar.


Yüzde eksiltme formülü, yüzde eksiltme hesaplaması

Eğer daha önceden eklenmiş bir yüzdeyi çıkartmak istiyorsak aşağıdaki formül kullanılır. Daha doğrusu 125 TL’ye yüzde %20 zam yaptık ve 125 TL x 1,20 = 150 TL oldu diyelim. Daha sonra müşterilerden tepki gelince ve istediğimiz satışı alamayınca mecburen bu zammı geri almamız gerek diyelim. İşte öyle bir hesaplama yapmamız lazımki 150 TL’den %20 zammı geri alınca tekrar 125 TL olsun. İşte bunun için aşağıdaki yüzde hesabı ile bir rakama ilave edilen yüzde aynen eksiltilir.

150 TL / 1,20 = 125 TL

Yani 150 TL’yi 1,20’ye bölersek kolayca ilk rakamı bulmuş oluruz.

CEVAP VER