Çatışma Çözme ve Müzakere Becerileri

0
2538

Sizce çatışma nedir?

• Bireylerin veya grupların, kendi ihtiyaç ve çıkarlarını korumak güdüsüyle birbiriyle uyumsuz amaçlar taşıdıklarında ortaya çıkan “enerji”, uyuşmazlıktır.

Çatışmanın Yararları
• Kurallar, normlar, yasalar ve kurumlar oluşturulması ya da var olanların değiştirilmesi
gerektiğinin işaretidir.
• İlişkilerin önemini anlamamızı sağlar.
• Güç birlikleri (koalisyonlar) oluşmasına yol açar (farklı taraflar arasında).
• Bir konunun ve inancın netleşmesini sağlayarak grup bütünlüğünü güçlendirir (bir tarafın kendi içinde).

Çatışma Çözümü için bir Araç: Müzakere
Müzakere:
• Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma (Türk Dil Kurumu)
• Karşılıklı diyalog

Başarılı Müzakere Nedir?
1. Tatmin edici sonuç:
– bütün taraflar için uygundur
– uzun vadeli taahhüt getirir
2. Verimli süreç:
– zaman kaybı yoktur
– tartışılacak hiçbir şey kalmamıştır
3. Dostane bir şekilde sonuçlandırılır:
– ilişkileri geliştirir
– gelecekteki ilişkileri kolaylaştırır.

Geleneksel Müzakere Yaklaşımı
• Teklifinizi yüksek tutun.
• İmtiyaz almak için imtiyaz verin;  ancak, çok istekli olmayın.
• Açık olmayın – maskenizi takın.
• Empati göstermeyin – iddialarının meşruiyetini çürütün.
• Kirli oyunlar – bunları psikolojik yolla çökertin.

Karşılıklı Kazanç Yaklaşımı
Müzakerede Karşılıklı Kazanç Yaklaşımı’nın kilit unsurları şöyledir;
• BATNA’nızı (müzakere edilen bir anlaşmaya en iyi alternatif) bilin.
• Konumlara değil çıkarlara odaklanın.
• Karşılıklı kazançlar için seçenekler yaratın.
• Hedef kriterler üzerinde ısrar edin.
• İnsanları sorundan ayrı tutun.

Başarılı bir Müzakere için

Tarafların;
„ pozisyonunu (taleplerini),
„ çıkarlarını,
„ ihtiyaç ve korkularını değerlendirmek gerekir

Müzakere Sonuçlarını Değerlendirme Şöyle sonuçlar almaya çalışın:

Adil
• Verimli
• Mantıklı
• İstikrarlı

CEVAP VER